Google hiện cho phép chỉnh sửa hồ sơ GMB TRỰC TIẾP từ Tìm kiếm và Maps

Nếu như trước đây doanh nghiệp nào muốn sửa thông tin và hình ảnh trên Google tìm kiếm và Google MAps đều phải vào Google Doanh Nghiệp để chỉnh sửa.

Đến ngày 13/08/2020 Google đã có công bố chính thức là các doanh nghiệp đều có thể chỉnh sửa hồ sơ doanh nghiệp ngay trên công cụ tìm kiếm dễ dàng hơn.

Các nhà tiếp thị địa phương sẽ có thể “tạo bài đăng, trả lời bài đánh giá, thêm ảnh và cập nhật thông tin doanh nghiệp” ngay trong các giao diện hướng tới người tiêu dùng này. Đây là cách nó trông như thế nào trong hình ảnh do Google cung cấp. Để thực hiện việc này, đại lý hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp cần đăng nhập bằng tài khoản Google được liên kết với doanh nghiệp.   

Tìm kiếm ‘doanh nghiệp của tôi.’ Trên Bản đồ, bạn truy cập thông tin doanh nghiệp từ hình ảnh hồ sơ ở phía trên bên phải. Trong Tìm kiếm, Google cho biết bạn truy vấn tên doanh nghiệp hoặc tìm kiếm “doanh nghiệp của tôi” (nếu bạn đã đăng nhập) và nút chỉnh sửa sẽ xuất hiện cả trong Bảng tri thức / hồ sơ và ở đầu kết quả.

Dưới đây là các tính năng và khả năng mới cụ thể được thêm vào hôm nay theo người phát ngôn của Google:

  • Trang Hiệu suất mới  cho phép người bán xem các tương tác của khách hàng trực tiếp trong Tìm kiếm hoặc Bản đồ. (Trước đây người bán phải truy cập Google Doanh nghiệp của tôi để xem thông tin này.)
  • Một menu đơn giản trên Tìm kiếm và Bản đồ, với 3 phần: Chỉnh sửa hồ sơ của bạn, Quảng cáo doanh nghiệp của bạn và kết nối với Khách hàng
  • “Q&A” hiện có sẵn trong menu chính, cho phép người bán truy cập trực tiếp vào các câu hỏi mà khách hàng đã hỏi về doanh nghiệp của họ. Tính năng này cũng cho phép người bán đăng Câu hỏi thường gặp về doanh nghiệp của họ.
  • Hai cách mới để dễ dàng truy cập Hồ sơ doanh nghiệp của bạn trên Tìm kiếm: thứ nhất, bằng cách tìm kiếm tên doanh nghiệp (không cần đưa địa chỉ doanh nghiệp của bạn vào tìm kiếm) và thứ hai, bằng cách tìm kiếm “doanh nghiệp của tôi”. Trên ứng dụng Bản đồ, có một mục mới trong Trình đơn tài khoản được gọi là “Hồ sơ doanh nghiệp của bạn” đưa bạn trực tiếp đến Hồ sơ doanh nghiệp của mình.

Đặc biệt, trong mùa dịch hỗ sơ doanh nghiệp trở thành công cụ đắc lực giúp các doanh nghiệp có thể quảng bá thương hiệu và thông báo thay đổi cho khách hàng của mình.

Nếu chưa có hồ sơ doanh nghiệp bạn có thể tạo miễn phí tại đây: Tạo Hồ Sơ Doanh Nghiệp.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Kiến thức digital marketing
Logo