Browsing Archive November, 2020
0
Thuật ngữ X-DMAIC là gì?Ứng dụng trong marketing
1

Để tìm hiểu ý nghĩa thuật ngữ X-DMAIC trên. Tôi xin đưa ra ba yếu tố này để giúp bạn có thể hiểu được thuật ngữ và ứng dụng X-DMAIC trong marketing: - ...

0
Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu  – Cơ hội sống còn thời đại số 4.0
0

Giữa hàng ngàn thương hiệu hiện diện trên thị trường. Việc nhất quán và sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu từ các phương tiện truyền thống đến các kênh ...

Kiến thức digital marketing
Logo